Biserica

Șerban VodĂ

Grijile lumești vs. Grijile duhovnicești


O dezbatere adresată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani. În zilele noastre, mai mult ca niciodată, noi oamenii ne lasăm prinşi mai mult de griji lumeşti decât de griji duhovniceşti. Atunci când ne uităm în jur, mulţi dintre noi ne îngrijorăm cu privire la cum vom dobândi un loc de munca, dacă î-l vom pierde, cum ne vom putea hrăni pe noi şi copiii noştri, ce educaţie le vom da dacă nu avem suficienţi bani, ce ne facem cu problemele de sănătate şi multe altele. Mai puţini suntem cei care ne punem încrederea în Dumnezeu şi în bunătatea Lui şi ne facem griji precum ce e de făcut pentru a împlini voia Creatorului, pentru a deveni mai buni, pentru a trăi corect şi a ne mântui.
Pentru a ne lepăda de grijile lumeşti trebuie să ascultăm şi să punem în aplicare vorbele Mântuitorului Iisus Hristos din Evanghelia dupa Matei cap. 6, versetele 31-33:
„Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă”
Căutarea împăratiei se realizează prin lucrare, într-ajutorare, milostenie, iubirea aproapelui, aşa încât căutând împaratia aşa cum se cuvine, ne ajutăm nouă înşine, şi ni se adaugă succesul. Impărăţia se află acolo unde i-a lăsat loc liber egoismul. Interesul pentru mine să fie în acelaşi timp şi interes pentru alţii.

Un alt aspect important este să pricepem ca suntem făcuti pentru grija unei singure zile, acest lucru reieşind şi din Evanghelia după Matei capitolul 6, versetul 34: „Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei.”
Din acest verset putem întelege că nu trebuie să ne îngrijorăm pentru ziua de mâine, dar să ne facem datoria în ziua de azi. Si aici Domnul Hristos vrea să-l despovăreze pe om de îngrijorarea păgubitoare şi să-l angajeze cu grija mântuitoare.