Biserica

Șerban VodĂ

Dezbatere cu tema: „Post duhovnicesc sau dietă alimentară”


Tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani sunt invitați la Parohia „Șerban Vodă” în data de 23 Noiembrie 2014, ora 16, să asiste la o dezbatere cu tema: „Post duhovnicesc sau dietă alimentară”.

Post duhovnicesc sau dietă alimentară? Răspunsul este simplu: postul alimentar, neîntărit de rugăciune și care nu este închinat Domnului este numai o dietă alimentară care nu folosește sufletului! Prin post și rugăciune ne curățim firea de patimi. Să luăm aminte la sfinții bineplacuți lui Dumnezeu, care s-au apropiat de El prin smerirea sufletului cu post și rugăciune.

Rolul postului este de a-l aduce pe om la „trăirea lui firească”, așa cum l-a lăsat Dumnezeu, adică cu „trup care să slujească sufletului” și nu invers. Postul este vechi și începe odată cu omul. Este prima poruncă dată de Dumnezeu lui Adam, în Rai: „Din toți pomii din rai poți să mănânci, iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit!” (Facerea 2,16-17).

Postul nu înseamnă numai înfrânarea de la mâncarea de frupt, ci înseamnă și o trăire curată, prin abținerea de la păcat și săvârșirea faptelor bune: „Nu ştiţi voi postul care Îmi place? – zice Domnul. Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi legăturile jugului, daţi drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăposteşte în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine. Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu. Atunci vei striga şi Domnul te va auzi; la strigătul tău El va zice: Iată-mă! Dacă tu îndepărtezi din mijlocul tău asuprirea, ameninţarea cu mâna şi cuvântul de cârtire, dacă dai pâinea ta celui flămând şi tu saturi sufletul amărât, lumina ta va răsări în întuneric şi bezna ta va fi ca miezul zilei. Domnul te va călăuzi necontenit şi în pustiu va sătura sufletul tău. El va da tărie oaselor tale şi vei fi ca o grădină adăpată, ca un izvor de apă vie, care nu seacă niciodată.” (Isaia 58, 6-11).