Biserica

Șerban VodĂ

Dezbatere cu tema: „Căile pocăinţei”


Tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani sunt invitați la Parohia „Șerban Vodă” în data de 16 Noiembrie 2014, ora 16, să asiste la o dezbatere cu tema: „Căile pocăinţei”.

„Pacatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. Dupa mila Ta pomenește-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne” (Psalmi 24, 7-8). Aceasta este rugăciunea pe care o ridică psalmistul David către Dumnezeu cu lacrimi de pocaință.
Aceeași pocaință se cere și de la noi pentru a primi cel de-al doilea botez – botezul lacrimilor, prin care ne curățim sufletul de păcate. Sfântul Ioan Gură de Aur identifică cinci căi care ne conduc la pocaință: mărturisirea, tanguirea sau plângerea, smerita cugetare, milostenia și rugăciunea.
„Am păcătuit împotriva Domnului” (II Regi, 13) a fost marturisirea lui David către Natan, și Dumnezeu i-a îndepartat păcatul. Un singur suspin a fost suficient să-l izbăvească pe David de moarte. Iona, este dovada vie prin care se arată puterea lacrimilor vărsate pentru iertarea păcatelor. Despre roadele smeritei cugetări, ne încredințează Scriptura prin parabola vameșului și a fariseului.
Milostenia este o altă cale ce ne conduce la pocaință. Celor cinci fecioare nu le-a fost suficientă fecioria, biruite fiind de bani. La ce folos dobândirea virtuții fecioriei fără lucrarea faptelor bune? Unde este undelemnul care ține candela aprinsă? Rugăciunea, cea de-a cincea cale are aceeași destinație, se cere însă a fi facută în toată vremea și în tot locul după îndemnul Sf. Ap. Pavel.