Biserica

Șerban VodĂ

Cerere pentru înscrierea la ora de Religie


Curtea Constituțională a României a decis (Decizia nr. 669/2014) că participarea la ora de Religie se face numai în baza unei cereri scrise a elevului major, a părintelui sau a tutorelui elevului minor.

Completează, pentru copilul tău, cererea de înscriere la ora de Religie până la 6 martie 2015!

Cererea-tip se poate găsi la școalăsau se poate descărca de pe site-ul www.patriarhia.ro sau pe linkul: bit.ly/1z8fss1