Biserica

Șerban VodĂ

Un ziar pentru viaţa Bisericii


S-au împlinit ieri, 20 februarie 2021, zece ani de când această publicație ajunge la dumneavoastră. Este un dar – așa cum sunt multe lucruri în Biserică și în Parohia Șerban Vodă. Un dar al echipei de redacție – preoți și credincioși – și, nevăzut, un dar al tuturor celor care contribuie benevol și discret pentru multele nevoi ale bisericii noastre, printre care și editarea acestui ziar.

Aproape că renunţasem să vă amintesc de această aniversare. Dar m-am gândit la munca pe care o fac membrii echipei de redacţie săptămână de săptămână, lună de lună, an de an. Fără a fi uniţi şi fără a pune în primul rând responsabilitatea, dragostea şi respectul pentru dumneavoastră, enoriaşii parohiei Şerban Vodă şi cititorii noştri, nu am fi putut să vă punem la dispoziţie o publicaţie dacă nu singulară, cel puţin specială în mass-media Bisericii Ortodoxe Române.

In acești zece ani am publicat 521 de numere ale foii duminicale și peste 35 de numere speciale. În paginile ziarului nostru și-au găsit locul mai mult de 2.500 de articole, iar publicația noastră a fost tipărită în peste 285.000 de exemplare, în care mai mult de 200.000 color. Din anul 2014, parohia Șerban Vodă a achiziționat o mini tipografie pentru a putea asigura o calitate deosebită a acestui ziar.

În aceşti ani echipa din jurul acestui ziar s-a modificat. Dacă la început grija cea mai mare era cum să tipărim această foaie duminicală, acum lupta cea mare este dată pentru calitate, diversitate a subiectelor şi informare. Mulţumesc din suflet fiecărui părinte – preot sau diacon – pentru efortul pe care îl face să ne pună la suflet, săptămână de săptămână, cuvintele Evangheliei fiecărei duminici. Mulţumesc apoi celor fără de care ziarul nostru ar fi mai puţin atractiv şi să spunem mai puţin profesionist: doamnei Cristiana Rus pentru corectura pe care o face articolelor, cu timp şi fără timp, când este acasă sau, da, chiar şi atunci când pleacă în provincie. Domnului Laurenţiu Constantinescu i se datorează tehnoredactarea. Le mulţumesc tuturor pentru efortul pe care îl fac, deşi, de cele mai multe ori – vă destăinui! – că acest ziar a furat multe ore de noapte celor care trudesc la el. Mulţumesc tuturor celor care s-au implicat şi se implică în continuare ca acest ziar să apară. Deşi – pentru că suntem la oră de bilanţ – pot să vă spun că unii dintre noi am ajuns la capătul puterilor… Am simţit însă că suntem o echipă, în care membrii ei se respectă unii pe alţii, se înţeleg – de multe ori fără cuvinte – şi acordă tot sprijinul lor celorlalţi pentru ca iubirea şi Cuvântul lui Dumnezeu să ajungă la dumneavoastră.

Nu ştiu ce reprezintă pentru fiecare dintre dumneavoastră această publicaţie duminicală, nu ştiu ce anume şi cum ajunge la inima şi mintea dumneavoastră ceea ce citiţi în „Cuvântul care zideşte”. Uneori m-am gândit dacă efortul nostru, al tuturor, de a face o lucrare pastoral-misionară nu este cu mult prea mare faţă de interesul enoriaşilor sau folosul pe care acest ziar îl are. Ne-am întrebat ce să schimbăm, ce să adăugăm, despre ce să mai vorbim ca să îndeplinim cel puţin trei criterii: primul ar fi ca Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie, viaţa liturgică şi rânduielile Bisericii să ne fie împărtăşite; apoi actualitatea Bisericii, a cetăţii şi de ce nu a întregii lumi să fie dezbătute prin prisma viziunii Bisericii şi a creştinilor ortodocşi, bineştiind că omul fără Dumnezeu are alte viziuni şi interese; nu în ultimul rând v-am făcut părtaşi la evenimentele din Parohia Şerban Vodă aşa cum o familie împărtăşeşte bucuriile şi necazurile şi cum, împreună, se luptă să depăşească încercările, lipsurile, necazurile, dar să şi construiască, să crească şi să se bucure împreună. Şi mai ales să se iubească, să se sprijine şi să se înţeleagă unii cu alţii.

Credeţi că am reuşit? Nădăjduiesc că măcar în parte.

Am dorit număr de număr să vă îndemnăm să descoperiţi singuri cum este să fii cu adevărat creştin practicant: să iubeşti slujbele şi mai ales rugăciunea, să vii mai des la biserică, cu toată familia ta, să te spovedeşti şi împărtăşeşti mai des, să lepezi cu mai mare uşurinţă păcatele, patimile, slăbiciunile. Să vezi, cu uşurinţă din ce în ce mai mare, ispitele lumii. Manipulările lumii. Şi mai ales să simţi că Biserica este viaţa ta.

În anul care a trecut de când a apărut această boală diabolică, care ne-a schimbat şi înstrăinat pe toţi, am simţit că Dumnezeu stă mai aproape de noi şi ne deschide ochii asupra celor pe care le-am făcut şi le facem. Cred că acest an ne-a maturizat – indiferent de vârstă – pe toţi, ne-a apropiat mai mult de credinţă şi de Dumnezeu, ne-a făcut să privim cu mai multă atenţie la cei care ne conduc social, politic, economic, medical şi uman. Apoi am realizat că lumea este în schimbare, una radicală şi dramatică. Că ISTORIA SE REPETĂ. În momentele ei tragice şi ne-umane… Priviţi cu atenţie la tot ce se întâmplă. Nu vă înspăimântaţi, căci nu frica ne călăuzeşte pe noi creştinii, ci nădejdea, credinţa şi iubirea. Puneţi-le în lucrare pe acestea. Deveniţi puternici, lucizi şi luptători. Pentru voi şi familiile dumneavoastră.

Acestea sunt faptele şi lucrurile spre care vrem să vă îndreptăm. Echipa noastră, umăr la umăr cu dumneavoastră, vrem să fim în adevăr, în credinţa în Hristos, lucrând pentru sănătatea cea duhovnicească şi trupească. Avem nevoie să fim alături unul de celălalt. Avem nevoie să mergem mai departe pe drumul credinţei şi al vieţii. Vă chem să ne fiţi alături şi în munca noastră editorială cu idei, cu întrebări, cu sugestii şi cu orice ajutor pe care ni-l puteţi da nouă sau bisericii. Căci tot ce veţi oferi, da, spiritual, fizic, material, financiar pentru comunitatea bisericii e un lucru câştigat pentru toţi, dar mai ales pentru dumneavoastră. Căci darul se va întoarce înzecit la dumneavoastră.

Vă îndemn dar, să daţi mai ales zeciuiala sufletului pentru Biserică şi apoi cuvenita datorie materială către Ea. Veţi creşte sufleteşte şi nu veţi fi lipsiţi material. Şi apoi, asemenea vameşului, să plinim sufletul nostru cu smerenie şi recunoştinţă faţă de Dumnezeu.

Noi, echipa de redacţie a „Cuvântului care zideşte” pe acest drum vom merge în continuare, căutând să facem Cuvântul Lui Dumnezeu să ajungă la dumneavoastră şi să vă zidească, frumos şi adevărat, sufletele în credinţă şi viaţa în bunăstare şi iubire.

Vă mulţumim că ne citiţi.

Maria Buleu,

Redacţia ziarului „Cuvântul care zideşte”

(Articol apărut ințial în „Cuvântul care zidește” nr. 8/ 21.02.2021 – text revăzut)