Biserica

Șerban VodĂ

Cum petrecem anul acesta Săptămâna Mare?


În Duminica Floriilor se încheie perioada celor patruzeci de zile ale Postului Mare. Din această seară intrăm într-o nouă săptămână de post, de rugăciune și reculegere sufletească. Este Marea Săptămână a Sfintelor, Înfricoșătoarelor și Mântuitoarelor Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos. Timpul acesta este cel mai prețios din tot cursul anului bisericesc și de aceea, încă din vechime, fiecăreia dintre zilele acestei săptămâni i s-a dat numele de „mare și sfântă“. Cu adevărat zilele acestea sunt mari, pentru măreția lucrurilor ce s-au săvârșit într-însele.

Ne pregătim de azi pentru marele praznic al Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, pentru a primi și a simți cum se cuvine această mare bucurie a Ortodoxiei. Asprim postul – atât cât ne stă în putință – și … participăm la slujbele speciale, rânduite de Biserică în această perioadă. Și chiar dacă anul acesta nu vom fi în biserică, probabil vom fi mai prezenți în duh la aceste slujbe. Vom fi mai râvnitori, mai rugători, vom posti cu adevărat și vom profita de această izolare mai ales pentru un post al simțurilor și al gândurilor neduhovnicești.
Nimeni deci să nu piardă această Sfântă Săptămână în teamă și preocupare pentru cele lumești. Aduceți-vă pe sine jertfă bineplăcută lui Dumnezeu. Și veți vedea că nicicând nu veți avea mai mare răsplată ca în această Săptămână Mare și de Învierea Domnului. Timp de 40 de zile am fost îndemnați a săvârși această călătorie a postului și, din rânduiala slujbelor, ni s-a cerut să fim mai râvnitori prin pocăință, rugăciune, smerenie, post și prin alte virtuți. În Săptămâna Patimilor ni se cere să arătăm roadele faptelor din timpul „alergării celor 40 de zile” și să primim pe Hristos la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din noaptea Învierii.

Postul în Săptămâna Mare

Postul Mare se termină în seara de vineri a săptămânii a VI-a. Din Sâmbăta lui Lazăr postul dobândește o dimensiune nouă, din ascetic devine euharistic.
Din această seară, de la Vecernie, începem Săptămâna Mare. De este cu putință, în această săptămână gustăm numai pâine, sare, legume și apă. Dezlegare la untdelemn și vin avem numai în Sfânta și Marea Joi. În Vinerea și Sâmbăta Mare nu se gustă nimic până seara. De nu putem posti atât de aspru, din pricina vârstei, bolii sau altor neputințe și exigențe sociale, vom căuta să ținem post după putere și potrivit sfatului duhovnicului.

Ce sunt Deniile?

Ele sunt de fapt utrenii ale zilei următoare și se săvârșesc în fiecare seară, de duminică până vineri. Slujbe specifice Postului Mare, denumirea lor vine de la slavonescul „vdenie“ – priveghere sau slujbă nocturnă.
Luni – la Slujba de duminică seara Biserica ne aduce aminte de Patriarhul Iosif care a fost vândut de frații săi în Egipt, preînchipuire a lui Hristos, vândut de Iuda. Pomenim și smochinul neroditor, blestemat de Hristos să se usuce pentru că nu avea rod. Ca să înțelegem că Dumnezeu este atât iubire cât și dreptate, la Judecata de apoi va răsplăti pe unii și va pedepsi pe cei ce nu au rodit.
Marți – adică la Denia de luni seara – se face pomenirea celor zece fecioare, cinci având doar candelă fără ulei, iar cinci având și candelă și ulei. Candela fără ulei reprezintă realizarea de sine în totală nepăsare de ceilalți. Candela cu ulei reprezintă evlavia însoțită de milostenie.
• În Miercurea Săptămânii Mari – în fapt la Denia de marți seara – se face pomenirea femeii păcătoase care a spălat cu lacrimi și a uns cu mir picioarele Mântuitorului, înainte de Patima Sa, ca simbol al pocăinței și îndreptării omului păcătos. Miercuri este ziua în care Iuda L-a vândut pe Hristos fariseilor, pe treizeci de arginți.

Joia Patimilor este închinată amintirii a patru evenimente deosebite din viața Mântuitorului, pomenite la Denia de miercuri seara: spălarea picioarelor ucenicilor, ca pildă de smerenie, Cina cea de Taină la care Mântuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, rugăciunea arhierească și începutul pătimirilor prin vinderea Domnului. La Denia de joi seară se citesc cele 12 Evanghelii.
• În Vinerea Mare se face pomenirea sfintelor, înfricoșătoarelor și mântuitoarelor Pătimiri ale Mântuitorului și mărturisirea tâlharului celui recunoscător care a dobândit raiul
• În Sfânta și Marea Sâmbătă prăznuim îngroparea lui Hristos cu trupul și pogorârea la iad cu sufletul, pentru a ridica din stricăciune pe cei din veac adormiți. De aceea, la Denia din seara de vineri participăm la Prohodul Domnului.

Slujbe și rânduieli în Săptămâna Mare

În Săptămâna Mare, cântările Triodului devin tânguitoare, ele întărind pocăința și durerea sufletească, prezente și în rânduiala slujbelor și în sufletele credincioșilor. În zilele de luni, marți și miercuri dimineața se săvârșesc Ceasurile, Obednița și Vecernia unită cu Liturghia Darurilor mai înainte sfințite. La mănăstiri se citesc zilnic Stâlpii Evangheliilor.
În Sfânta și Marea Joi, dimineața, se citesc Ceasurile (3, 6 și 9), apoi Obednița și Vecernia unită cu Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. La rânduiala proscomidiei din această zi, preotul scoate încă un Sfânt Agneț, pentru împărtășirea bolnavilor și a pruncilor din tot cursul anului. După Rugăciunea amvonului, în unele mănăstiri și catedrale chiriarhale se săvârșește slujba spălării picioarelor, care este o cutremurătoare evocare și actualizare a spălării picioarelor ucenicilor de către Mântuitorul Iisus Hristos.
Joi seara se săvârșește Denia celor 12 Evanghelii, numită în cărțile de cult „Slujba Înfricoșătoarelor Patimi”. Sfânta Evanghelie este așezată pe analog în fața ușilor împărătești, iar Sfânta Cruce este scoasă și așezată în mijlocul bisericii.
În Vinerea Mare, Hristos a fost răstignit și a murit pe cruce pentru răscumpărarea neamului omenesc de sub jugul păcatului strămoșesc. De aceea, Vinerea Mare este zi de post negru și zi aliturgică. Se citesc Ceasurile Împărătești în liniște profundă, tăcere și tristețe așteptând, la vremea prânzului, scoaterea Sfântului Epitaf. Acesta se aduce în mijlocul bisericii în sunet de clopot, iar credincioșii vin cu flori, aprind lumânări și trec pe sub Sfântul Epitaf, arătând prin aceasta că se fac următori Mântuitorului Hristos – mor împreună cu Hristos, trec și ei prin mormânt, ca să ajungă la Înviere și viață.
Denia de vineri seara reprezintă slujba înmormântării Domnului nostru Iisus Hristos. Se cântă Prohodul, Binecuvântările Învierii și se face procesiunea înconjurării bisericii de către preoți și credincioși cu Sfântul Epitaf. Apoi Sfântul Epitaf este așezat pe Sfânta Masă și se rostesc Paremiile, Apostolul și Evanghelia.
De sâmbătă dimineața, veșmintele preotului și acoperămintele bisericii se schimbă cu cele de culoare luminoasă, iar credincioșii fac ultimele pregătiri pentru sărbătoarea cea mare, Învierea Domnului.
În aceste vremuri de cumplită încercare, în care teama, nesiguranța și de multe ori panica ne copleșesc, când suntem departe de cei dragi, Domnul Hristos e mai aproape de noi ca niciodată. Poate vom înțelege mai bine durerea și însingurarea Mântuitorului, poate îi vom înțelege mai bine pe Apostoli și pe cei apropiați Lui. Și atunci a fost prigonită Biserica. Dar așa, în necazuri, lovită și batjocorită, Biserica a ieșit mai întărită, curată ca aurul în topitoare.
Deschideți-vă mintea și sufletul, puneți-L în toate înainte pe Domnul, mai ales în această Săptămână, nu uitați să vă rugați în camera voastră, în Biserica de acasă, și Domnul va aduce Învierea în modul cel mai concret în viața noastră și ne va mântui – de păcatele noastre, de boli, de frică și de prigoană și de necunoaștere. Să strigăm în noaptea pascală „Hristos a Înviat” cu credința că și noi ne-am înnoit în jertfa și iubirea Mântuitorului, întorcându-ne pentru totdeauna în raiul Împărăției cele veșnice.
Amin!
Maria Buleu, teolog
și toți cei din redacția „Cuvântului care zidește”

(Articol apărut în foaia duminicală a Parohiei Șerban Vodă nr.15/12 aprilie 2020)

 P.S.: „Cuvântul care zidește” apare în Duminica Floriilor pentru a 3-a oară în formă exclusiv online. Și, dacă timp de 6 ani am fost alături de dvs. în Săptămâna Marea oferindu-vă la fiecare Denie un număr special, anul acesta, ținând cont de condițiile vitrege de care avem parte, am ajuns la concluzia că vom face o pauză. Vom fi însă alături de dvs. și – sper – dvs. alături de noi, dăruindu-vă în această perioadă în primul rând slujbele online, apoi articole pe care le vrem cât mai des postate aici. Credem că veți aprecia efortul deosebit pe care îl face Biserica Șerban Vodă – preoți și enoriași – pentru a nu vă simți nicio clipă singuri în această mare de însingurare. Căci în Hristos nu putem fi singuri!

Nădăjduim ca măcar de Sfintele Paști să vă dăruim și numărul tipărit al ziarului nostru, bine știind că nu toți au acces electronic la el. Și credem că munca noastră nu va fi în van, căci dvs.veți fi în continuare în comuniune cu noi în slujbele pe care le transmitem și veți participa la viața bisericii noastre urmărind toate articolele pe care noi vi le dedicăm.

În speranța unei săptămâni petrecute în pace, multă rugăciune și comuniune, dorim să fim una în a-L urma pe Hristos pe drumul Golgotei, în urcușul spre luminata Înviere a Mântuitorului.