Biserica

Șerban VodĂ

Ce spun românii despre referendumul pentru familie?


Dacă timp de trei ani de zile politicieni au ignorant inițiativa și doleanța de a trei milioane de români de a redefini familia în Constituția României, dacă referendumul pentru modificarea constituției părea deja „uitat” de politicieni, iată că legislația privind referendumul se modifică, dând undă verde organizării referendumului pentru familie. Sunt speranțe deci, că bunul simț și normalitatea mai au o șansă în această țară, iar noi ca oameni demni și creștini căpătăm încrederea că mai putem lăsa un climat sănătos în societate și familie, un mediu moral și demn generațiilor viitoare.

Vă propun un articol al lui Gheorghe Anghel referitor la opinia românilor privind organizarea referendumului pentru familie, pentru a ne convinge că încă românii nu sunt contaminați de virusul occidental al așa-zisei toleranțe, iar cei ce împărtășesc aceste convingeri sunt mai mult de trei milioane. (n.r.)

Un sondaj realizat luna trecută de Avangarde evidenţiază faptul că 77% din respondenți sunt de acord cu propunerea inițiativei cetățenești de modificare a articolului 48, alineatul 1 din Constituția României, referitor la familie. Aceştia au fost de acord cu formula propusă de inițiativa cetățenească: „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie”.

La întrebarea privind participarea la un astfel de referendum, 55% au răspuns „cu siguranţă da”, iar 20% „probabil da”. De asemenea, 67% dintre cei chestionaţi consideră că organizarea unui referendum privind modificarea Constituției cu privire la definirea familiei este o decizie bună.

Iniţiativa Coaliţiei pentru Familie

În toamna anului 2015, Coaliția pentru Familie a decis demararea procedurilor de revizuire a Constituției României pentru modificarea art. 48, alineat 1, pentru a înlocui termenul „soți” cu exprimarea „bărbat și femeie”. Conform art. 48, alineat 1, din Constituția României, „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.” Pe site-ul oficial al Coaliţiei pentru familie se menţionează faptul că termenul „Soți” este vag și deschis interpretărilor și din acest motiv dorim revizuirea alineatului 1 al art. 48 astfel: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.”

Familia este Biserica mică de acasă

Familia a fost binecuvântată de Dumnezeu în Rai odată cu crearea primilor oameni. Ca taină, căsătoria a fost instituită de Hristos Domnul la nunta din Cana Galileii. Sacralitatea familiei este evidențiată de Sfântul Ioan Gură de Aur, care o numește „biserica mică de acasă”.

Familia a fost şi este constant prezentă în centrul misiunii pastorale şi sociale a Bisericii, deoarece aceasta reprezintă fundamentul societăţii umane. Biserica Ortodoxă Română sprijină în mod natural demersul Coaliției pentru Familie, în spiritul învățăturilor creștine și al valorilor fundamentale românești privind familia, ocrotirea și creșterea copiilor, dar nu este nici inițiatoarea, nici organizatoarea acestei acțiuni.

Familia în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de ONU în urmă cu 70 ani, recunoaște familia naturală formată din bărbat și femeie. Declarația redă în articolul 16 faptul că „de la împlinirea vârstei legale, bărbatul şi femeia, fără nici o restricţie în ce priveşte rasa, naţionalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie”. (Basilica.ro; text prescurtat)