Biserica

Șerban VodĂ

Anul 2021 în Biserica Ortodoxă Română și în Parohia Şerban Vodă


Potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din şedinţa sa de lucru din 28 octombrie 2019, anul 2021 a fost declarat în Patriarhia Română ca fiind Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României şi Anul comemorativ al celor adormiţi în Domnul; valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor.

Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României

Potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din şedinţa sa de lucru din 28 octombrie 2019, anul 2021 a fost declarat în Patriarhia Română ca fiind Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României şi Anul comemorativ al celor adormiţi în Domnul; valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor.

Aşadar suntem într-un an în care ne vom gândi la românii din diaspora, care, la ora actuală numără peste 10 milioane de cetăţeni. O mică Românie, împărţită pe toată meridianele, cu o concentraţie mai mare în Europa, mai aproape de ţara mamă. Biserica are un rol extrem de important în viaţa românilor de departe. Vom fi, în 2021, mai aproape unii de alţii, românii ortodocşi din ţară şi străinătate. În aceste timpuri de boală şi izolare, ne vom lega mai mult unii cu alţii, îmbărbătându-ne unii pe alţii. Această temă, a pastoraţiei românilor din afara graniţelor României, va fi dezbătută mai ales în prima jumătate anului 2021. Iar unul dintre mijloacele prin care în mod concret ne vom avea mai aproape unii pe alţii este înfrăţirea parohiilor.

Aşa cum părintele paroh Dinu Pompiliu ne mărturisea duminica trecută, parohia Şerban Vodă se va înfrăţi cu parohia Sfânta Lucia din Veneţia, Italia. De altfel, în Italia se află grupul cel mai numeros de români şi sunt cele mai multe biserici româneşti. Să sperăm că în acest an, în continuare al tristeţii şi izolării, al bolii şi nesiguranţei, Hristos ne va uni în credinţa noastră, în dragostea creştină şi în lupta plină de speranţă pentru a învinge încercările grele şi neobişnuite prin care trecem. Deocamdată în perspectivă se plănuieşte ca grupuri de tineri din fiecare parohie, Şerban Vodă şi Sfânta Lucia, să facă o vizită în cealaltă parohie. Desigur, întrevedem şi alte activităţi pe care le putem face împreună.

Anul comemorativ al celor adormiţi în Domnul

Anul 2021 va fi şi Anul comemorativ al celor adormiţi în Domnul; valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor. Este o temă specială, care ne duce cu găndul la moşii şi strămoşii noştri, la importanţa cultului şi pomenirii celor adormiţi şi la valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor ortodoxe. O temă care ne pune faţă în faţă cu noi înşine, cu trecutul nostru istoric, dar şi familiile noastre trecute în veşnicie.

Să finalizăm lucrările începute

Pentru noi, ca parohie, anul 2021 continuă munca şi preocupările pe care preoţii parohiei şi enoriaşii le-au avut în ultimii ani. De altfel, după cum v-am informat permanent, nicio clipă activităţile pastorale, misionare şi filantropice nu au încetat în timpul epidemiei. Ne-am uitat tot timpul înainte, bine ştiind că Mântuitorul este veşnic la cârma corăbiei Sale, Biserica. Şi aşa cum ne învaţă Hristos când ne spune: „Tatăl Meu până acum lucrează; şi Eu lucrez” (Ioan 5, 17), şi noi lucrăm să împlinim poruncile Evangheliei. N-am uitat, aşa cum de multe ori v-am mărturisit strădaniile noastre, de cei nevoiaşi din parohia noastră. De aceea am continuat munca la cantina socială. Ne străduim cu toţii s-o dăm folosinţă, dar mai este încă nevoie de ajutorul nostru pentru utilarea cu aparatura necesară a bucătăriei. În aceste vremuri grele, în care deja mulţi au pierdut locurile de muncă, în care din ce în ce mai mulţi oameni îşi procură cu greu cele necesare traiului, vă rog să ne gândim câţi oameni vor putea să aibă aici măcar o masă caldă zilnică. Milostenia – la care de multe ori ne cheamă Hristos – şi care va fi criteriul suprem la Judecata de apoi, o putem face mai uşor şi cu mult folos pentru noi adăugându-ne la cei care finalizează cantina socială, căci sutele, miile de oameni care vor mânca aici, vor pomeni în faţa lui Dumnezeu pe cei care au contribuit, într-un fel sau altul, la această lucrare.

Întâlnirile de vineri seară „De vorbă cu Părintele”

Au reînceput deja întâlnirile de miercuri cu tinerii. Dar, pentru că s-a simţit nevoia, începând din această săptămână, de vineri după Vecernie şi Acatist, în jurul orei 19, vor avea loc întâlniri cu credincioşii parohiei noastre, indiferent de vârstă. Sub denumirea „De vorbă cu Părintele”, va avea loc un dialog între preoţi şi enoriaşi pe teme de largă preocupare duhovnicească.

Avem nevoie de îndrumare, avem multe întrebări pe care am vrea să le adresăm, iar viaţa liturgică sau Sfânta Scriptură şi cărţile Sfinţilor Părinţi ne pun în faţă multe necunoscute sau probleme pentru a căror rezolvare avem nevoie de un sfătuitor.