Biserica

Șerban VodĂ

A apărut „Foaia de duminică” Nr. 45 din 11 noiembrie 2018!Cuprins:

  • DUMINICA SAMARINEANULUI MILOSTIV
  • Preşedintele Academiei Române despre Ca tedrala Na ţională
  • 15 noiembrie, Slujbă arhierească de hram
  • Zilele Sfinţirii Catedralei Naţionale
  • Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ, înnoitorul monahismului
  • 12 noiembrie, Sfinţii Ma rtiri şi Mărturisitori Năsăudeni
  • Postul Naşterii Domnului